Odseki društva

Planinsko društvo Cirkulane ima organizirane odseke. Tako v okviru društva delujejo:

Vodniški odsek:

 • Marjetka Mlakar
 • Vili Jurgec
 • Božidar Horvat
 • Ivo Zupanič
 • Aljaž Zidanšek (pripravnik)

Mladinski odsek:

 • Aljaž Zidanšek

Mentorji na OŠ Cirkulane-Zavrč:

 • Maja Tašner
 • Sergeja Perkovič
 • Ivo Zupanič

Markacijski odsek:

 • Stanislav Emeršič 
 • Marko Stramič
 • Milan Jurgec
 • Stanko Bratušek
 • Franc Levičnik

Odsek za varstvo gorske narave:

 • Franc Hameršak
 • Milan Jurgec
 • Darka Jurgec

V kolikor bomo organizirali še dodatne odseke društva bodo našli svoj prostor na tej spletni strani.