Delovna telesa

Upravni odbor:

 • Vili Jurgec (predsednik),
 • Stanislav Emeršič (podpredsednik),
 • Marjetka Mlakar (blagajničarka),
 • Marjeta Emeršič (tajnica),
 • Zdenka Debeljak (članica).

 

Nadzorni odbor:

 • Silvo Emeršič (predsednik),
 • Franc Hameršak,
 • Božidar Horvat.

 

Nadomestni člani nadzornega odbora:

 • Stanko Bratušek,
 • Marija Bezjak,
 • Darko Klajderič.

 

Častno razsodišče:

 • Marko Stramič (predsednik),
 • Monika Emeršič,
 • Franc Levičnik.