Občni zbor 2018

SPOŠTOVANI!

Vabimo vas, da se udeležite občnega zbora planinskega društva Cirkulane, ki bo v soboto, 27. 1. 2018, ob 18. uri v večnamenski dvorani v Cirkulanah.

Dnevni red:

1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov zbora:

 • delovnega predsedstva,
 • zapisnikarja,
 • dveh overovateljev zapisnika
 • verifikacijske komisije
 • potrditev članarine za leto 2018

3. Poročila o delu v letu 2017:

 • predsednika društva,
 • tajnice
 • blagajničarke
 • nadzornega odbora
 • disciplinske komisije
 • skrbnika spletne strani
 • načelnikov delovnih teles

4. Razprava o poročilih in njihova potrditev
5. Predstavitev ter sprejem delovnega programa za leto 2018
6. Predstavitev ter sprejem finančnega načrta za leto 2018
7. Podelitev priznanj PZS zaslužim članom društva
8. Sprejem novih članov v PD Cirkulane
9. Beseda gostov
10. Pobude in predlogi

Prosimo vas, da zaradi izvedbe, vašo morebitno odsotnost javite na sedež društva do ponedeljka, 22.1. 2018 na telefonsko številko 041 554 657

Vljudno vabljeni in lepo pozdravljeni!

Planinsko društvo Cirkulane

Vili Jurgec, predsednik