Cirkulane: Jubilej Planinskega društva

Prispevek novinarke Eve Milošič v Štajerskem tedniku ob našem prazniku:

Člani Planinskega društva (PD) Cirkulane so v stari cirkulanski večnamenski dvorani pripravili slovesnost ob desetletnici delovanja društva. Sprehodili so se skozi spomine in smelo zastavili delo za naprej.
Na prireditvi so s pesmijo in plesom nastopili učenci Osnovne šole (OŠ) Cirkulane-Zavrč, nekdanji učenec te šole Nejc Kralj in Haloški muzikanti. Predsednik PD Cirkulane Vili Jurgec je v slavnostnem govoru spomnil, da pot ni bila vedno lahka: »Pred desetletjem je bilo novoustanovljeno društvo povsem brez sredstev, brez društvenih prostorov ter tudi brez organizacijske in planinske tradicije. Imeli pa smo izredno veliko dobre volje za delo, navdušenja in zagnanosti. Na pomoč nam je priskočila lokalna skupnost, pomagali so nam tudi donatorji; tako smo lahko pričeli z izobraževanjem strokovnega kadra. Pridobili smo vodnika Planinske zveze Slovenije z A-, B- in D-kategorijo ter dva vodnika z A-kategorijo, pet markacistov in tri varuhe gorske narave.«

10 let pd cirkulane

Vir slike: Štajerski tednik


Na ustanovnem sestanku društva leta 2007 se je zbralo 16 članov, ki so za svojo zastopnico izvolili Darko Jurgec. Odtlej je število članov samo še raslo; danes jih je okoli 70, tej številki pa je treba prišteti še okoli 30 otrok, vključenih v mladinski oddelek v osnovni šoli. Poleg tega v okviru društva deluje še vodniški, markacijski in odsek za varstvo gorske narave, društvo pa zgledno sodeluje s planinskimi društvi iz bližnje in daljne okolice. Cirkulanski planinci so doslej organizirali številne pohode po domačih halozah, slovenskem visokogorju in sosednji Hrvaški, ustrašili se niso niti zimskih odprav.  "V naše gore smo vsako leto popeljali do 300 planincev, " je povedal predsednik društva. V počastitev jubileja so se lani odpravili na najvišji in eden najbolj zaželenih vrhov Alp Mont Blanc.

Za najmlajše planince PD Cirkulane v sodelovanju z mentorji osnovne šole in ob finančni pomoči občine organizira dvodnevni tabor in najmanj dva izleta. Ravnateljica cirkulansko-završke šole Suzana Petek je poudarila, da odlično sodelujejo: "Naša šola podpira planinstvo in omogoča interesno dejavnost Mladi planinec na obeh lokacijah, tako v Cirkulanah kot v Zavrču. Planinstvo promovira kot eno izmed oblik zdravega življenjskega sloga med učenci. PD cirkulane sodeluje pri pripravi in izvedbi planinskih taborov, vzgaja učence v planinskem duhu in jim ponuja osnovna planinska znanja. S šolo sodeluje tudi na pohodih prijateljstva in pohodih mladinskega odseka." Za prihodnja desetletja PD Cirkulane se tako ni bati...

Predsednik Planinskega društva Cirkulane Vili Jurgec je vsem, ki so v mozaik uspehov društva vgradili svoj kamenček, izrekel zahvalo. Priznanja društva so prejeli Mihaela Letonja, Danilo Milošič, Občina Cirkulane, OŠ Cirkulane-Zavrč in Mesarija Franc Kokol. Pohvale Planinske zveze Slovenije (PZS) so prejeli Stanko Bratušek, Vida Bratušek, Peter Horvat, Gregor Jurgec, Milan Jurgec, Vera Kolednik in Marko Stramič. Bronaste častne znake PZS so prejeli Marjeta Emeršič, Stanislav Emeršič, Franc Hameršak, Božidar Horvat, Darka Jurgec, Franc Levičnik, Marjetka Mlakar, Jože Mlinar, Maja Tašner in Ivo Zupanič.

Vir: https://www.tednik.si/druzba/5565-cirkulane-jubilej-planinskega-drustva (pridobljeno 4.5.2017)

Slike prireditve iz spletne galerije