Odseki društva

Planinsko društvo Cirkulane ima organizirane odseke. Tako v okviru društva delujejo:

Vodniški odsek:

Mladinski odsek:

Mentorji na OŠ Cirkulane-Zavrč:

Markacijski odsek:

Odsek za varstvo gorske narave:

V kolikor bomo organizirali še dodatne odseke društva bodo našli svoj prostor na tej spletni strani.